Make your own free website on Tripod.com

De Generaties Na Adam

(Getallen zijn het aantal jaren na de schepping van Adam)

1 Adam 930

1